Devlet Cumartesi Okulları

Sidney Başkonsolosluğu 27.02.2009

DEVLET CUMARTESİ OKULLARI 2009 ÖĞRETİM

YILI İÇİN KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Bilindiği üzere, NSW Eğitim Bakanlığı’nın resmi bir kuruluşu olan Devlet Cumartesi Okulları, hafta içinde devam ettiği ortaokul veya lisede kendi dil ve kültürünü öğrenme olanağı olmayan öğrencilere, bu imkanı sağlamayı amaçlamaktadır. Yedinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar öğrenci gurupları bulunan Devlet Cumartesi Okullarında toplam on altı merkezde yirmi dört toplum dili öğretimi yapılmaktadır. Bu merkezlerden beş tanesinde Türkçe de mevcuttur.

Türkçe dersi olan merkezler şunlardır:

Arthur Phillip High School – Parramatta Tel: 9891 5705

Dulwich High School- Dulwich HillTel: 9568 6215

Hills Sports High School- GranthamTel: 9831 1587

Liverpool Boys High School- LiverpoolTel: 9822 5420

Smith’s Hill High School- Wollongong Tel: 4226 2446

Öte yandan, öğrencilerden gelen talebe göre faaliyet gösteren sözkonusu Türkçe okulları, son yıllarda Türkçe öğrenim almak isteyen öğrencilerin sayısında yaşanan azalma ve Türkçe derslerine olan ilginin düşmesi nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Türk toplumu, Avustralya’nın çok kültürlü toplum yapısına değerli bir katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte, bu katkıyı ilerletmesi ve Avustralya’daki kültür mozaiğinin bir rengi olmayı sürdürmesi, kendi kültürünü muhafaza etmesine bağlıdır. Diğer yandan, toplumların kendi kimlik ve kültürlerini korumalarında eğitimin oynadığı öncelikli rol yadsınamaz.

Bu çerçevede, toplumumuz mensuplarının Avustralya devleti tarafından kültürlerini muhafaza etmek için kendilerine sunulan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeleri ve Türkçe eğitim veren bu okullara gereken ilgiyi göstererek, bu okulların kapanmak zorunda kalmasının önüne geçmeleri beklenmektedir.

Devlet Cumartesi Okulları bünyesinde faaliyet gösteren Türkçe okullarına kayıt için gerekli başvuru formları NSW Eğitim Bakanlığı tarafından tüm orta dereceli okullara gönderilmektedir. Okuldan alınacak başvuru formunun doldurulup okula iade edilmesi yeterlidir. Öğrencinin kaydının yapıldığı ve derslere ne zaman başlaması gerektiği öğrencinin kendisine bir mektup ile bildirilmektedir. Form bulmakta güçlük çekenler cumartesi günleri yukarıda isimleri kayıtlı merkezlerden birine telefon edip yardım isteyebilirler.

Daha geniş bilgi veya Türkçe yardım için cumartesi günleri İrfan Yiğit’e Arthur Phillip High School merkezinden veya 0409 234 936 numaralı cep telefonundan ulaşmak mümkündür.

Bu duyuruyu alan toplum üyelerimizin kendi yakınlarını da bu konuda bilgilendirmeleri önemle rica olunur. Avustralya Türk toplumunun, kültürünün en önemli yapı taşı olan dilinin öğretilmesi ve öğrenilmesi bakımından hayati önem taşıyan bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine inanılmaktadır.

Saygı ile duyurulur.

Ali Sevim Consul General
Monday - Friday

09:00 - 13:00 / 15:30 - 16:00

12/25/2019 12/26/2019
1/1/2020 1/1/2020 New Year's Day
1/27/2020 1/27/2020 Australia Day
4/10/2020 4/13/2020 Easter
4/25/2020 4/25/2020 Anzac Day
5/24/2020 5/24/2020 Ramadan Feast (1st day)
6/8/2020 6/8/2020 Queen's Birhday
7/31/2020 7/31/2020 Kurban Feast (1st day)
10/5/2020 10/5/2020 Labour Day
10/29/2020 10/29/2020 Turkish National Day
12/25/2020 12/28/2020 Christmas Day