5901 Sayılı Yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu Ve Vatandaşlığa Geri Dönme

Sidney Başkonsolosluğu 17.06.2009

5901 sayılı yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu (TVK) 29.05.2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmekle 12 Haziran 2009 tarih ve 27256 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni TVK Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı işlemlerini basitleştirmek ve uygulamada görülen gereksiz formaliteleri kaldırarak hizmette sürat ve verimliliği sağlamak anlayışı doğrultusunda hazırlanmıştır. Yeni TVK ile bu doğrultuda daha önce belirli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan kişilere yeniden Türk vatandaşlığına dönme imkanı getirilmiştir.

Bu çerçevede, askerlik hizmetine bağlı nedenler ile izin almaksızın kendi istekleriyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanma gerekçesiyle zamanında Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan kişiler, başvurmaları halinde, milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, Türkiye'de ikamet etme şartı aranmaksızın Bakanlar Kurulu Kararıyla yeniden Türk vatandaşlığına alınabilecektir.

Yeni yasada, vatandaşlık hukukunun herkesin bir vatandaşlığının olması suretiyle vatansızlığın önlenmesi ve kişilerin vatandaşlığını değiştirmede serbest olması şeklindeki iki temel esasından hareketle, Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi nedenleri de sınırlandırılmıştır. Bu bağlamda, vatandaşlık kanununda askerlik görevini yapmamak artık vatandaşlığın kaybı nedenleri arasında yer almamaktadır.

Yeniden Türk vatandaşlığını kazanmak isteyenlerin, 5901 sayılı TVK'nın 37. maddesi uyarınca, bu amaçla bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin vekaletname vererek Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca yeni kanunla yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmek üzere önceden izin alma zorunluluğu uygulamasına son verilmiş ve Türk vatandaşlarının birden fazla ülke vatandaşı olması kolaylaştırılmıştır.

5901 sayılı yeni TVK metnine aşağıdaki linkten ulaşılması mümkündür:

http://www.nvi.gov.tr/Files/File/Mevzuat/Nufus_Mevzuati/Kanun/doc/turkvatandasligikanunu.doc

Saygıyla duyurulur.

Ali Sevim Consul General
Monday - Friday

09:00 - 13:00 / 15:30 - 16:00

12/25/2019 12/26/2019
1/1/2020 1/1/2020 New Year's Day
1/27/2020 1/27/2020 Australia Day
4/10/2020 4/13/2020 Easter
4/25/2020 4/25/2020 Anzac Day
5/24/2020 5/24/2020 Ramadan Feast (1st day)
6/8/2020 6/8/2020 Queen's Birhday
7/31/2020 7/31/2020 Kurban Feast (1st day)
10/5/2020 10/5/2020 Labour Day
10/29/2020 10/29/2020 Turkish National Day
12/25/2020 12/28/2020 Christmas Day