Avustralya’daki Türk Gençliği Kendi Kültürü Ve Tarihi Ile Buluşuyor/50 Gencimizi Türkiye'ye Gönderiyoruz

Sidney Başkonsolosluğu 26.05.2011

Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca (www.ghdb.gov.tr) 2010 yılında Avrupa’da gerçekleştirilen “Avrupa’daki Türk Gençliği Kendi Kültürü ve Tarihi ile Buluşuyor” projesinin 2011 yılında Avustralya’da yaşayan Türk gençliği için de hayata geçirilmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede ”Avustralya’daki Türk Gençliği Kendi Kültürü ve Tarihi ile Buluşuyor” projesi kapsamında 3-20 Temmuz 2011 tarihleri arasında görev bölgemizde ikamet eden (NSW, Queensland ve Northern Territory)  16-24 yaşları arasında 50 gencimiz İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Afyon, Konya, Nevşehir ve Ankara illerini kapsayan bir gezi programına katılmak üzere Türkiye’ye gönderilecektir.    

Avustralya (Sidney)-Türkiye gidiş-dönüş uçak masrafları dahil olmak üzere gençlerimizin Türkiye içindeki tüm ulaşım, konaklama ve yiyecek masrafları Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce karşılanacaktır.  

Sözkonusu gezi programı çerçevesinde gençlerimiz ülkemizin tarihsel ve kültürel açıdan önemli merkezlerinden bazılarını ziyaret ederek, kültür ve kimliklerini pekiştirme imkanı elde edeceklerdir. Bunun yanısıra, gençlerimiz bu vesileyle hem Türkiye’deki yaşıtları hem programa başka ülkelerden dahil olan gençlerimiz hem de Avustralya’dan programa katılan diğer gençlerimiz ile dostluklar kurma, kaynaşma imkanı bulacaklardır.    

Başvuran gençlerimizin sayısının 50 kişinin üzerinde olması durumunda, Türkiye’ye hiç gitmemiş ya da ülkemizde çok az bulunmuş, ekonomik olanakları kısıtlı, Türkçesini geliştirmeye ve Türk kültürüyle bağlarını kuvvetlendirmeye istekli, bu amaçla çeşitli sosyal etkinliklerde rol almış, Avustralya Türk gençliği arasında birlik ve dayanışma ruhunun geliştirilmesinde öncü rol oynamaya istekli olanların başvurularına öncelik verilecektir.

3-20 Temmuz 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ”Avustralya’daki Türk Gençliği Kendi Kültürü ve Tarihi ile Buluşuyor” gezisine başvurmak isteyen gençlerimizin ekte yeralan başvuru formunu doldurarak, 18 yaşından küçük olanların anne babalarından alacakları imzalı izin belgesi ile birlikte, 6 Haziran 2011 tarihine kadar şahsen ya da posta yoluyla (postayla yapılacak başvurularda, başvuru evrakının postayla gönderilmesinin yanısıra scan edilip consulate.sydney@mfa.gov.tr adresine gönderilmesi de gerekmektedir)  Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

”Avustralya’daki Türk Gençliği Kendi Kültürü ve Tarihi ile Buluşuyor” gezisine katılacak gençlerimizin isimleri 10 Haziran 2011 tarihinde Başkonsolosluğumuz web sitesinde duyurulacaktır.

Gezi süresince uyulması gereken kurallara ilişkin Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığınca hazırlanan bir not ekte sunulmuştur.

Saygıyla duyurulur.   

Related Documents

Başvuru Formu

Katılımcı Olmazsa Olmazları

Atatürk

Monday - Friday

09:00 - 13:00 / 15:30 - 16:00

12/25/2020 12/29/2020 Christmas Day
1/1/2021 1/1/2021 New Year's Day
1/26/2021 1/26/2021 Australia Day
4/2/2021 4/6/2021 Easter
4/25/2021 4/25/2021 Anzac Day
5/13/2021 5/13/2021 Ramadan Feast (1st day)
6/14/2021 6/14/2021 Queen's Birhday
7/20/2021 7/20/2021 Kurban Feast (1st day)
10/4/2021 10/4/2021 Labour Day
10/29/2021 10/29/2021 Turkish National Day
12/27/2021 12/28/2021 Christmas Day