Başbakanlık Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Porje Desteği Duyurusu

Sidney Başkonsolosluğu 23.01.2013
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,  yurtdışında yaşayan vatandaş, soydaş ve akraba topluluklarımıza yönelik faaliyet gösteren,  kar amacı gütmeyen kuruluşların projelerine mali destek sağlamaktadır.   

Anılan kurum tarafından hazırlanan “Doğrudan Proje Desteği 2012 Yılı Mali Destek Programı Rehberi” ile “Başvuru Formu” ekte sunulmuştur (Başvurular 2013 Rehberi’nin yayımlanması beklenmeden 2012 başvuru formuyla da yapılabilir).    

Başvuruda bulunmak isteyen kuruluşlarımız Rehber’de belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla müracaatlarını doğrudan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na yapabilmektedirler. Anılan kurumun adresi aşağıda sunulmuştur.  

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No:145 06520 Balgat, Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE  

Saygıyla duyurulur.     

Related Documents

Başvuru Formu-2012

Başvuru Rehberi-2012

Monday - Friday

09:00 - 13:00 / 15:30 - 16:00

12/25/2019 12/26/2019
1/1/2020 1/1/2020 New Year's Day
1/27/2020 1/27/2020 Australia Day
4/10/2020 4/13/2020 Easter
4/25/2020 4/25/2020 Anzac Day
5/24/2020 5/24/2020 Ramadan Feast (1st day)
6/8/2020 6/8/2020 Queen's Birhday
7/31/2020 7/31/2020 Kurban Feast (1st day)
10/5/2020 10/5/2020 Labour Day
10/29/2020 10/29/2020 Turkish National Day
12/25/2020 12/28/2020 Christmas Day