Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulamasındaki Değişiklik Hakkında

Sidney Başkonsolosluğu 01.02.2016

Değerli Vatandaşlarımız,

“6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulamalarında bir takım değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

-Dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerce ödenecek döviz miktarı 6.000 Avro’dan 1.000 Avro’ya (1513.8 Avustralya Doları) indirilmiştir.

-Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yükümlülerin en son başvuracakları tarih, 38 yaşının tamamlanacağı yılın 31 Aralık tarihiyle sınırlandırılmıştır

-Taksitle ödeme uygulamasına son verilmiştir.

-Kanunun yayımlanmasından önce dövizle askerlik hizmetine başvurmuş ve 1000 Avro veya daha fazla ödemede bulunmuş olan yükümlüler askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaktır. 38 yaşını tamamlamış olmasına rağmen dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ve daha evvel başvurdukları halde döviz ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları için kapsamdan çıkartılanların 31 Aralık 2017 tarihine kadar Başkonsolosluğumuza başvurarak bu hizmetten yararlanması mümkündür.

-Kanun yayımlanmadan önceki şartlar ile ödemelerine başlamış olan ve 1.000 Avro’nun üzerinde ödeme yapanların fazla ödemeleri iade edilmeyecektir.

-Uygulamadan yararlanabilmek için Avustralya’da oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek ya da sanat mensubu statülerinden biriyle ya da Avustralya vatandaşlığına sahip olarak Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak gereklidir.

Yukarıdaki şartlara sahip ve başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımızın aşağıdaki belgeler ileBaşkonsolosluğumuza şahsen başvurmaları (hafta içi saat 09:00 – 13:00 saatleri arasında) gerekmektedir.

1.Avustralya vatandaşlığı da bulunan vatandaşlarımızın Avustralya pasaportları, bulunmayanların ise Türk pasaportu (süresi geçerli olmalıdır)

2.Avustralya vatandaşlığı olmayan vatandaşlarımızın Avustralya çalışma ve oturma iznini gösterir belge

3.Nüfus cüzdanı

4.Çalıştığına dair iş yerinden alınacak belge

5.4 fotoğraf

6.Avustralya vatandaşlığı da bulunan vatandaşlarımızdan, Avustralya doğumlu olanların Doğum Sertifikası (Birth Certifcate), olmayanların vatandaşlık belgesi (Australian Citizenship)

7.Başvuru sırasında Başkonsolosluğumuzdan alacağınız belgede yeralan hesap numarasına gerekli döviz miktarını yatırdıktan sonra alacağınız banka dekontunu Başkonsolosluğumuza getirmeniz gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.

Not: 1 Şubat 2011 tarihinden önce dövizle askerlik başvurusu yapıp çeşitli gerekçelerle kapsamdan çıkartılan yükümlülerin 10.000 Avro ödemesi gerekecektir.(6108 Sayılı Kanunla 1111 sayılı Askerlik Kanununa eklenen geçici 43. Madde çerçevesinde)Ali Sevim Consul General
Monday - Friday

09:00 - 13:00 / 15:30 - 16:00

12/25/2019 12/26/2019
1/1/2020 1/1/2020 New Year's Day
1/27/2020 1/27/2020 Australia Day
4/10/2020 4/13/2020 Easter
4/25/2020 4/25/2020 Anzac Day
5/24/2020 5/24/2020 Ramadan Feast (1st day)
6/8/2020 6/8/2020 Queen's Birhday
7/31/2020 7/31/2020 Kurban Feast (1st day)
10/5/2020 10/5/2020 Labour Day
10/29/2020 10/29/2020 Turkish National Day
12/25/2020 12/28/2020 Christmas Day