Ana Dil - Türkçe Eğitim Portalı

Sidney Başkonsolosluğu 23.02.2018

Anadolu ÜniversitesiAçıköğretim Fakültesi Dekanlığı tarafındanyurtdışında yaşayanvatandaşlarımız ileTürk dilini ve kültürünü öğrenmek isteyen diğer ülke vatandaşları için,günümüz öğretim teknolojilerini de (e-dersler, video dersler, ses dosyaları ve metinler)kullanarak, yer ve zamandan bağımsız olarak, kendi öğrenme hızlarında, uzaktan Türkçe öğrenme fırsatı sunulan bir "Ana-Dil Türkçe Eğitim Portalı" hazırlanmıştır.

https://turkce.anadolu.edu.tr

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek veya öğretmek isteyenkişileryukarıda kayıtlı webadresine girerekkayıt olmak suretiyle sözkonusu siteden ücretsizyararlanabileceklerdir.

Saygıyla duyurulur.

Related Documents

Ana Dil- Ingilizce.pdf

Ana Dil -Türkçe.pdf

Monday - Friday

09:00 - 13:00 / 15:30 - 16:00

12/25/2019 12/26/2019
1/1/2020 1/1/2020 New Year's Day
1/27/2020 1/27/2020 Australia Day
4/10/2020 4/13/2020 Easter
4/25/2020 4/25/2020 Anzac Day
5/24/2020 5/24/2020 Ramadan Feast (1st day)
6/8/2020 6/8/2020 Queen's Birhday
7/31/2020 7/31/2020 Kurban Feast (1st day)
10/5/2020 10/5/2020 Labour Day
10/29/2020 10/29/2020 Turkish National Day
12/25/2020 12/28/2020 Christmas Day