Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

2009 Yılı Konsolosluk Harçları , 07.01.2009

MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT EDİLEN VE 01.01.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN KONSOLOSLUK İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK HARÇ MİKTARLARI (AVUSTRALYA DOLARI OLARAK) AŞAĞIDADIR.

 

 

PASAPORT HARÇLARI

 

6 aylık uzatma harcı                                 39 dolar                       6 yıl   245 dolar

1 yıllık uzatma harcı                                 56 dolar                       7 yıl   282  dolar

2 yıllık uzatma harcı                                 93 dolar                       8 yıl   322 dolar

3 yıllık uzatma harcı                                 133 dolar                      10 yıl  378 dolar

4 ve 5 yıllık                                            189 dolar                      (Yeni pasaport 10 yıl (5+5) 465 dolar)

 

Pasaport cüzdan bedeli                           87 dolar

 

 

NOTERLİK İŞLEMLERİ

 

Özel vekaletname                                   24 dolar

Genel vekaletname                                  37 dolar

İmza tasdiki                                           28 dolar

Suret tasdiki                                            6 dolar

Tercüme tasdiki                                     14 dolar  

Tanıtma senedi                                      174 dolar

 

 

KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ

 

Mühür ve imza tasdiki                              27 dolar

Belge                                                   27 dolar

 

 

VİZE HARÇLARI*

 

Tek giriş                                                100 dolar

Çok giriş                                                224 dolar

Tek transit                                             67 dolar

Çift transit                                             134 dolar

Öğrenim vizesi                                        450 dolar

Çalışma vizesi                                          595 dolar  (Müracaat 100+Vize 495)

Çalışma ve Tatil vizesi                               195 dolar

 

*Sözkonusu vize ücretleri Avustralya pasaportu hamilleri için geçerli olup, diğer ülke pasaportu hamillerinin Başkonsolosluğumuzdan telefonla bilgi almaları gerekmektedir.

 

KIYMETLİ KAĞIT BEDELLERİ

 

Nüfus hüviyet cüzdanı bedeli                   3 dolar

Aile cüzdanı bedeli                                  29 dolar

Kıymetli kağıt bedeli                               4 dolar

Vekaletname kıymetli kağıt bedeli             7 dolar

Sürücü belgesi                                       39 dolar