Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Nsw Parlamentosuna Türkçe Broşürler Konulmasi , 20.02.2009

Başkonsolosluğumuzca New South Wales Parlamentosuyla, başkanlık ve yasama meclisi kademeleri dahil her düzeyde yakın temaslar sürdürülmeye gayret edilmekte ve iyi ilişkiler tesisine önem verilmektedir. Bu çerçevede, Yasama Meclisi Başkanı Richard Torbay'den bir süre önce alınan bir mektupta, tarihi bir binada bulunması ve Avustralya'nın ilk parlamentosu olması cihetiyle önemli miktarda turist çeken NSW Parlamentosunu ziyaret eden konuklar için İngilizce dışında birkaç dilde hazırlanmış olan tanıtıcı broşürlerin, Türkçe dilinde de bir örneğinin hazırlanmak istendiği ifade edilmiş, broşürün Türkçe'ye tercümesi konusunda Başkonsolosluğumuzun yardımları rica edilmiştir.

 

Bu bağlamda, Türkçe tercümesi Başkonsolosluğumuzca yapılan sözkonusu tanıtıcı broşürün Türkçe nüshalarının basımı Parlamento tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilerek, ziyaretçilerin kullanımına sunulmuştur.

 

Avustralya'nın ilk ve en eski parlamentosu olma özelliğini taşıyan NSW Parlamentosunun tanıtıcı broşürünün, diğer dillerin yanı sıra Türkçe olarak da basılmasının ve tanıtım standında yerini almasının, eyaletteki Türk toplumunun görünürlüğünün yükseltilmesi bakımından yararlı olduğu düşünülmektedir.