Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Dişişleri Bakanlığı Sözcüsü'nin Bir Soruya Cevabı , 27.02.2009

İstanköy Adası’nın Kaba Pınar Mevkii’nde bulunan “Kadınlar Cem Evi” isimli binanın, ahiren ilgili Belediye tarafından yıkılmış olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Sözkonusu yıkımın, konunun intikal ettiği Danıştay kararı beklenmeksizin gerçekleştirilmesinin izahı mümkün değildir.

Yunanistan makamlarından, bu mağduriyetin ivedilikle giderilmesini bekliyoruz.