Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Yemen'e Yapılan Yardım , 05.09.2009

Yemen’de bir süredir devam etmekte olan ve ülkenin siyasi istikrarını hedef alan gelişmeler tarafımızdan kaygı ve üzüntüyle karşılanmaktadır.

Bakanlığımızca 17 Haziran 2009 tarihinde yapılan açıklamayla tüm bölgenin barış ve istikrarı için önem taşıyan Yemen’in ulusal birliğine ve toprak bütünlüğüne atfettiğimiz önemin ve dost ve kardeş Yemen halkının refaha erdirilmesine yönelik kalkınma adımlarına katkılarımızın sürdürüleceğinin altı çizilmişti.

Yemen’de yaşanan doğal afetler ve fiyat artışlarının yanısıra ülkenin kuzey bölgelerinde devam eden silahlı çatışmalar nedeniyle kronik açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Yemen halkı için Dünya Gıda Programı 7 Temmuz 2009 tarihinde bir acil insani yardım çağrısında bulunmuştur.

Ülkemiz, Dünya Gıda Programı tarafından uluslararası kamuoyuna duyurulan bahsekonu yardım çağrısına 100.000 ABD Doları tutarında bir nakdi yardımla katkıda bulunmuştur.

Türkiye’nin Dünya Gıda Programı aracılığı ile yaptığı bu yardım, ülkemizin köklü tarihi ilişkilere sahip olduğu Yemen’e ve Yemen halkına beslediği dostluk ve dayanışma duygularının somut bir göstergesidir.