Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

T.c. Milli Eğitim Bakanlığı Ile Nsw Eğitim Ve Öğretim Bakanlığı Arasında Eğitim Mutabakat Muhtırası Imzalanması , 06.11.2009

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile New South Wales Eyaleti Eğitim ve Öğretim Bakanlığı arasında 2005 yılında imzalanan, ancak süresi 2008 yılında dolan Eğitim Mutabakat Muhtırasının yenilenmesi çerçevesinde, yeni Mutabakat Muhtırası 5 Kasım 2009 tarihinde NSW Eğitim ve Öğretim Bakanlığında, sözkonusu Bakanlığın Temel Eğitim Müfredat Direktörü Ken Olah ile Başkonsolos Renan Şekeroğlu tarafından imzalanmıştır.

 

Üç okul yılı yürürlükte kalacak olan Muhtıra 2012 yılı sonuna kadar geçerliliğini koruyacaktır.

 

Eğitim Mutabakat Muhtırası, öncekinde olduğu gibi, karşılıklılık ve ortak menfaat temeline dayanarak, eğitim ve öğretimde işbirliği programları için çerçeve oluşturacaktır. Anılan Muhtıra çerçevesinde, özellikle NSW resmi okullarındaki temel eğitim (K – 12) sınıflarında Türk dili, tarihi, kültürü ve sanatı dersleri ve Toplum Dilleri Cumartesi Okulu ile NSW Toplum Dil Okulları dahil olmak üzere Türkiye ve NSW’deki eğitim kurumları arasında uygun görülecek temas ve işbirliğinin teşvik edilmesi öngörülmektedir.

 

NSW Eyaletinde bulunan ve Türkçe dili eğitimi veren okullara başta ders malzemesi olmak üzere, birçok konuda Milli Eğitim Bakanlığımızca yardımda bulunulmasına temel teşkil edecek olan Mutabakat Muhtırasının, genç kuşaklarımızın milli değerlerini korumaları bakımından en önemli unsurların başında gelen Türkçe dilini öğrenmeleri için yürütülen faaliyetlere önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.