Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

İdari Para Cezası Uygulaması Hakkında Duyuru , 07.01.2010

20.4.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 68.maddesiyle nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülüğü kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya sözkonusu durumdaki çocukların veli veya vasilerine "İdari Para Cezası" uygulanması öngörülmüştür. Öte yandan, Maliye Bakanlığımızca zamanında adres bildiriminde bulunmayan kişiler ile gerçeğe aykırı adres bildiriminde bulunan kişilerden de idari para cezası alınacağı bildirilmiştir.

 

Bu itibarla, Maliye Bakanlığımızca 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, uygulanacak idari para ceza miktarları, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya nüfus veya aile cüzdanlarını kaybeden vatandaşlar için 63 Türk Lirası, adres bildiriminde zamanında bulunmayan kişiler için 329 Türk Lirası ve gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlar için 660 Türk Lirası olarak saptanmıştır. Bu meblağlar, günlük kur üzerinden Avustralya Doları olarak tahsil edilecektir.

 

Vatandaşlarımızın olası idari para cezası uygulamalarına tabi kalmaktan kaçınacak tedbirleri zamanlıca alabilmelerini teminen saygıyla duyurulur.