Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

İdari Para Cezası Uygulaması Hakkında Açıklayıcı Duyuru , 18.02.2010

20.4.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 68.maddesiyle getirilen nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü çerçevesinde Maliye Bakanlığımızca 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, uygulanacak idari para ceza miktarları hakkında daha önce vatandaşlarımıza duyuru yapılmıştı.

 

Bu hususta Başkonsolosluğumuza ulaşan muhtelif sorular nedeniyle açıklayıcı yeni bir duyuru yapılması ihtiyacı doğmuştur. Buna göre idari para cezası uygulamasına tabi işlemler aşağıda belirtilmiştir:

 

- Doğum olayının geç bildirilmesi (60 gün)

 

- Evlenme olayının geç bildirilmesi (30 gün)

 

- Nüfus veya evlenme cüzdanının kaybedilmesi

 

Yukarıda kayıtlı konularda uygulanacak para cezası Maliye Bakanlığı tarafından 63 Türk Lirası olarak belirlenmiş olup, günlük kur üzerinden Avustralya Doları olarak tahsil edilecektir.

 

Vatandaşlarımızın olası idari para cezası uygulamalarına tabi kalmaktan kaçınacak tedbirleri zamanlıca alabilmelerini teminen saygıyla duyurulur.