Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Irak'ta Düzenlenecek Parlamento Seçimleri , 05.03.2010

Irak’ta 7 Mart 2010 tarihinde Parlamento seçimleri düzenlenecektir. Parlamento seçimleri, Irak’taki demokratikleşme ve istikrar çabalarının başarıya ulaşması ve ülkenin bekleyen sorunlarının siyasi uzlaşı temelinde çözümü açısından hayati önem taşımaktadır.

Gerek Irak’taki tüm siyasi gruplar, gerek uluslararası toplum, sözkonusu seçimlerin güvenlik içinde, barışçıl bir ortamda, adil ve şeffaf bir şekilde, uluslararası teamüllere uygun olarak, mümkün olan en geniş katılımla gerçekleştirilmesini ve seçim sonuçlarının Irak halkının özgür iradesini yansıtmasını beklemektedir. Seçim sürecinin Irak halkı ile uluslararası camia nezdinde herhangi bir meşruiyet tartışması yaratmadan tamamlanmasıyla, Irak’taki siyasi süreçte önemli bir merhale aşılmış olacaktır.

Kardeş Irak’ta siyasi uzlaşının ve demokrasi kültürünün pekişmesine büyük önem atfeden Türkiye, Irak Yüksek Seçim Komisyonu’nun vaki davetini dikkate alarak, Irak’taki seçimleri kalabalık bir gözlemci grubuyla izleyecektir. Bakanlığımız, Bağdat Büyükelçiliğimiz, Musul ve Basra Başkonsolosluklarımız, üniversitelerimiz ve akademik araştırma kuruluşlarımız mensuplarından oluşan toplam 46 gözlemcimiz, 7 Mart’ta düzenlenecek parlamento seçimleri sırasında gözlemci olarak görev yapacaktır. Türkiye dışında bazı ülke ve uluslararası örgütler de Irak’a seçim gözlemcileri göndermektedirler.

Türkiye, seçimlerin sükûnet içinde adil, demokratik ve şeffaf şekilde başarıyla gerçekleştirilmesini ve Irak’ın istikrarı ile toplumsal ve siyasal ahenginin bu süreçte güçlenmesini temenni etmekte, dost ve kardeş Irak halkının karşı karşıya bulunduğu güçlükleri, beraberlik, hoşgörü ve sağduyuyla aşacağına inanmaktadır.