Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

İsrail Ile Filistin Arasında Dolaylı Barış Görüşmeleri , 10.03.2010

İsrail ile Filistin arasında dolaylı barış görüşmelerinin başlatılması kararını olumlu yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz.

Bu görüşmelerin bir an önce sonuca ulaştırılarak, taraflar arasında sarsılan güvenin yeniden tesis edilmesini; sürecin tüm bölge barış ve istikrarını tehdit eden bu ihtilafın nihai çözüme kavuşturulmasını sağlayarak özlü ve kapsamlı barış müzakerelerine zemin hazırlamasını temenni ediyoruz.

Öte yandan, bölgede kapsamlı barış hedefine ulaşmak için Orta Doğu Barış Süreci’nin tüm kanallarıyla canlandırılmasının beklenmekte olduğunu da bu vesileyle bir kere daha vurgulamakta yarar görüyoruz.

Orta Doğu’da barış ve istikrar doğrultusunda ortaya çıkmış olan bu yeni fırsat penceresinin kapanmaması için uluslararası topluma da büyük sorumluluklar düşmektedir.

Türkiye, bu çerçevede barış çabalarına aktif katkılarını sürdürmeye kararlıdır.