Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Vatandaş Ve Soydaşlarımıza Teşekkür , 19.04.2010

Dün (18 Nisan) bazı Ermeni ve Asuri unsurlar tarafından Başkonsolosluğumuz önünde bir gösteri eylemi gerçekleştirilmiştir.

 

Öte yandan, sözkonusu eylemin yapılacağını önceden öğrenen bazı derneklerimizin öncülüğünde, önemli sayıda vatandaş ve aralarında Azeri kardeşlerimizin de yer aldığı soydaşlarımız, gösterinin yapılacağı saatten önce Başkonsolosluğumuz önüne gelerek, protestocu grubun karşısında yer almışlar ve bir karşı gösteri yapmışlardır.

 

Sözkonusu eylem hiçbir olumsuz olaya yer vermeden sona ermiştir. Gösterinin herhangi bir taşkınlık yaşanmadan sona ermesinde, tüm tahriklere rağmen sükunetini koruyarak karşı eylemini gerçekleştiren vatandaş/soydaş grubunun büyük payı olduğu kuşkusuzdur. Nitekim, gösteri sırasında görev yapan polis yetkilileri de bu husustaki övgülerini tarafımıza iletmişlerdir.

 

Vatandaş ve soydaşlarımıza gösterdikleri hassasiyet, gösteri boyunca sorumluluk ve vakar içinde davranmaları ve böyle bir organizasyonu hepimizi gururlandıran bir ciddiyet içinde gerçekleştirmeleri nedeniyle içtenlikle teşekkür ediyoruz.