Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Ab Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Kuneralp’in Enerji Şartı Konferansı Başkanlığına Seçilmesi , 09.04.2010

1 Ocak 2007’den bu yana Enerji Şartı Konferansı Başkanlığı’nı yürüten Japon Kawamura’nın anılan görevi bırakmasının ardından, Enerji Şartı Genel Sekreteri ve Konferans Başkan Vekili tarafından yürütülen danışmalar sonunda anılan göreve aday gösterilen Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Kuneralp’in Başkanlığı, 6 Nisan 2010 tarihinde sona eren sessizlik süreci sonunda onaylanmıştır. Ad hoc olarak sürdürülen Konferans Başkanlığı görevi için belirli bir zaman sınırı sözkonusu değildir.

Batı Avrupa ülkeleri ile RF ve Orta Asya ülkeleri enerji sektörleri arasında ticaret ve işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan ve Sekretaryası Brüksel’de bulunan Enerji Şartı Sürecinin temeli, Aralık 1991’de kabul edilen Enerji Şartı ile atılmıştır. 1994 yılında imzalanan Enerji Şartı Antlaşması ise, enerji işbirliği alanında çok taraflı hukuki bir çerçeve oluşturması açısından özel öneme sahiptir. Halen Enerji Şartı Antlaşması’nın 52 imzacısı bulunmaktadır.

Enerji Şartı Konferansı, Enerji Şartı Sürecinin karar alma organı olup, Antlaşmanın imzacısı ülkelerden oluşmaktadır. Konferans, yıllık toplantısında üye ülkeler arasında enerji alanında işbirliği konularını ve bu kapsamda ticaret ve transit meselelerini ele almakta, Enerji Şartı Sekretaryası’nın yıllık programını onaylamakta ve genel olarak Enerji Şartı sürecinin işleyişine ilişkin konularda kararlar almaktadır.

Büyükelçi Kuneralp’in tüm ülkelerin desteği ile seçilmiş olmasının, Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Hükümetlerarası Anlaşmasının müzakerelerinde heyetimize başkanlık eden adayımıza ve Avrasya’nın enerji güvenliğinde kilit bir rol üstlenme hedefini taşıyan ülkemize atfedilen önemin yansıması olduğu takdir edilecektir.