Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

İzlanda'daki Yanardağ Patlaması , 18.04.2010

İzlanda’daki yanardağ patlaması sonucunda Avrupa’da hava trafiği büyük ölçüde durmuştur. Bu nedenle, önceden Avrupa ülkelerine seyahat etmiş olan ve halen o bölgede bulunan bazı vatandaşlarımız ulaşım konusunda sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır.

Vatandaşlarımızın daha fazla sıkıntıya düşmelerinin önlenmesi için Bakanlığımız Ankara’da ve dış temsilciliklerimiz de bulundukları ülkelerin makamları nezdinde gerekli girişimleri ve destek çalışmalarını başlatmıştır. Dış temsilciliklerimizce vatandaşlarımıza yol gösterilmekte ve aciliyet arzeden ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bakanlığımız ve ilgili dış temsilciliklerimiz vatandaşlarımızın her an ulaşabileceği şekilde nöbet sistemiyle çalışmaktadır.

Volkanik aktivite ve meteorolojik koşulların sürekli değişmesi nedeniyle yaşanan belirsizliğin sürmesi muhtemeldir. Bu nedenle vatandaşlarımızın tercihen Türkiye’ye kara ve deniz yoluyla dönmelerinin en güvenli yöntem olacağı anlaşılmış ve vatandaşlarımız bu şekilde yönlendirilmeye başlanmıştır.

Bazı vatandaşlarımız ise vizelerinin geçerlilik sürelerinin dolması ve/veya Türkiye’ye karayoluyla dönüşlerinde güzergâh ülkelerinin transit vizelerine ihtiyaç duymaları nedeniyle sıkıntıya düşmüşlerdir. Sözkonusu vatandaşlarımızdan vizelerinin uzatılmasını teminen ilgili ülkelerin yetkili makamları ve AB Komisyonu nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Benzer biçimde Türkiye’ye karayoluyla dönmekte olan vatandaşlarımızın güzergahları üzerindeki ülkelerden transit geçiş vizelerinin temini için bu ülkelerin ilgili makamları ve temsilcilikleri nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır.

Gelişen olağanüstü durum nedeniyle Bakanlığımız bünyesinde kurulan kriz masası ilgili dış temsilciliklerimiz, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızın yanısıra Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü ile yakın eşgüdüm halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede, THY bazı Güney Avrupa ülkelerine yaptığı seferleri arttırmıştır. Bu sayede sözkonusu uçuş noktalarına ulaşabilen vatandaşlarımızın dönüşlerindeki yığılmaların önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Sözkonusu ek seferlerle, ülkemizde mahsur kalan üçüncü ülke vatandaşlarının da kısmen tahliyesi sağlanmaktadır.

Yaşanan bu olağanüstü durum dolayısıyla sıkıntıya düşen vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi için gerekli çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir.