Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Gdaü Zirvesi Ve Kültürel Koridorlar Zirve Forumu , 15.06.2010

“Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet/Hükümet Başkanları Zirvesi” ve “Güneydoğu Avrupa Devlet Başkanları Kültürel Koridorlar Zirve Forumu Sekizinci Toplantısı”, Sayın Cumhurbaşkanımızın evsahipliğinde 23 Haziran 2010 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Sözkonusu Zirve Toplantılarının öncesinde, bu toplantıların son hazırlıklarını ele almak üzere, 21 Haziran günü GDAÜ Siyasi Direktörler Toplantısı, 22 Haziran günü de Bölgesel İşbirliği Konseyi (BİK) Yıllık Toplantısı ve Kültürel Koridorlar Uzmanlar Toplantısı düzenlenecek, keza 22 Haziran’da Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun evsahipliğinde GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacaktır.

GDAÜ üyesi 11 ülkeden Devlet/Hükümet Başkanları ile özel misafir olarak davet edilen diğer bazı ülke ve AB, NATO, BM, AGİT, Avrupa Konseyi, KEİ gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katılacağı GDAÜ Zirvesi, Haziran 2009 itibariyle üstlenmiş olduğumuz GDAÜ Dönem Başkanlığı’nın son ve en önemli etkinliğini teşkil etmektedir. Zirve Toplantısında, güncel bölgesel ve küresel konulara ilişkin bir Zirve Bildirisi’nin kabul edilmesi öngörülmektedir.

Zirve’nin hitamında Dönem Başkanlığı Karadağ’a devredilecektir.

Türkiye, GDAÜ Dönem Başkanlığı süresince, Balkan ülkeleri ve halklarının, zengin bir insani, tarihi ve kültürel birikimin ortak mirasçısı oldukları ve başta Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumları ile entegrasyon olmak üzere aynı hedef ve değerler manzumesi etrafında birleştikleri düşüncesinden hareketle, bölgenin geleceği için ortak bir vizyon oluşturmayı, bu vizyon temelinde bölgesel işbirliğini derinleştirmeyi ve bu suretle bölgenin barış, istikrar ve refahına katkı sağlamayı hedeflemiştir. Dönem Başkanlığı sloganımız da bu anlayışla “Paylaşılan Tarihten, Ortak Geleceğe” olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, Dönem Başkanlığımız süresince yoğun bir faaliyet programı yürütülmüş, üst düzeyli siyasi toplantıların yanı sıra, sektörel bazda çeşitli kurum ve kuruluşlarımızca Bakanlar ve uzmanlar düzeyinde çok sayıda toplantı ve sair faaliyetler düzenlenmiştir.

Her yıl UNESCO ve Avrupa Konseyi ile işbirliği içinde, farklı temalarla düzenlenen Kültürel Koridorlar Zirve Forumları da geçmiş ile gelecek arasında tarihi bir bağ oluşturan ortak kültürel mirasımızın bizden sonraki kuşaklara aktarılmasına öncülük etmekte, aynı zamanda bölgesel barış, istikrar ve gelişme hedefleri doğrultusunda birleştirici bir rol üstlenmektedir. GDAÜ Zirvesi’ni takiben, “Kültürel Diyaloğun Metaforu Olarak Müzik” temasıyla gerçekleştirilecek bu yılki Forumun, ortak kültürel kimliğimizin dostluk melodileriyle temelini oluşturan müziğin, korunması ve pekiştirilmesi gereken bir kültürel koridor olarak öne çıkarılmasına hizmet etmesi amaçlanmaktadır.

Bu iki önemli etkinliğin bu defa art arda düzenlenecek olmaları, Zirve Toplantılarına ayrı bir anlam kazandıracak ve “bölgesel sahiplenme” anlayışımızın ortak irade ve vizyon doğrultusunda bir kez daha ve en üst düzeyde teyidine olanak tanıyacaktır.