Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Aiök Raporunun Açıklanması , 09.07.2010

Avrupa Konseyi’nin (AK) denetim organlarından biri olan Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’nden (AİÖK) bir heyet, gerek fiziki şartlar, gerek infaz rejimi bakımından, İmralı’da yeni inşa edilen Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun uluslararası standartlara uygunluğunu yerinde görüp değerlendirmek amacıyla, tarafımızdan yapılan davet üzerine, 26-27 Ocak 2010 tarihlerinde anılan cezaevini ziyaret etmiş, mahkumların ve cezaevi görevlilerinin yanısıra Bursa’da ilgili adli merciler ve sağlık birimleri ile görüşmüştür.

Sözkonusu ziyaretin ardından AİÖK’ün hazırladığı rapor ve buna Hükümetimizin vermiş olduğu yanıtlar, anılan belgelerin gizliliğinin kaldırılmasına yönelik iznin Hükümetimizce verilmesinin ardından, bugün (9 Temmuz 2010) AİÖK tarafından yayımlanmıştır. Anılan belgelere, AİÖK’ün www.cpt.coe.int adresinden ulaşılabilmektedir.

AİÖK raporu, uzun süre kamuoyunu meşgul eden “tecrit” iddialarına kesin bir yanıt oluşturmakta, bu iddiaların asılsız olduklarını açıkça ortaya koymaktadır.