Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Vietnam Ziyareti Asean Toplantısı , 23.07.2010

Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Vietnam’ın başkenti Hanoi’de düzenlenmekte olan ASEAN 43. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Dostluk ve İşbirliği Andlaşması’na (ASEAN/TAC) Katılım Belgemizi bugün imzalamıştır.

1967 yılında kurulan ve günümüzde 10 ülkeden oluşan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) bölgenin en önemli ve köklü örgütlerinden biridir. ASEAN Bölgesi, 4,5 milyon kilometrekareye yayılan bir alanda, 580 milyonu aşan bir nüfusu barındırmaktadır.

1976 yılındaki I. ASEAN Zirvesi’nde kabul edilen ASEAN Dostluk ve İşbirliği Andlaşması, Örgüt’ün temel belgesi ve 3. ülkelerle kurduğu diyalog/işbirliği mekanizmalarının ilk aşamasıdır. Andlaşma’yı bugüne kadar, ASEAN üyeleri dışında aralarında ABD, Avustralya, Bangladeş, ÇHC, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Pakistan, RF ve Yeni Zelanda’nın da bulunduğu bazı ülkeler imzalamıştır.

Türkiye, Doğu Asya ve Pasifik Ülkelerine Açılım Politikasının bir parçası olarak, bölgesinde etkin bir örgüt olan ASEAN ile kurumsal ilişkilerini geliştirme kararı almış, bu çerçevede, 1999 yılından itibaren çalışmalar başlatılmıştır. Son olarak, ASEAN/TAC’a taraf olma niyetimiz 2008 Eylül ayında ASEAN Dönem Başkanı Tayland Dışişleri Bakanı’na bir mektupla iletilmiş ve ASEAN üyesi ülkelerin tamamı ASEAN/TAC’a taraf olmamıza yazılı onaylarını ahiren vermişlerdir. Andlaşma’ya taraf olunması, 1999 yılında başlayarak, 2008 yılından bu yana hız kazanan çabaların sonuç vermesi ve Türkiye’nin Doğu Asya-Pasifik Açılımı sürecinde tarihi bir adım atılması anlamına gelmektedir. Böylece ülkemiz, ASEAN ile ilk defa kurumsal bir ilişki tesis etmiş olmakta ve bölgeyle olan siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini daha da derinleştirme fırsatı yakalamaktadır.

Toplantı sırasında ayrıca, Cakarta Büyükelçimizin ASEAN Genel Sekreteri’ne güven mektubunu sunmasıyla, ilk kez olmak üzere, ASEAN nezdinde akreditasyon gerçekleştirilmiş olacaktır. Böylece, ASEAN ile kurumsal ilişki kurulmasının diğer bir ayağı da tamamlanacaktır.

Dışişleri Bakanımız Sayın Davutoğlu toplantı marjında ayrıca, ASEAN üyesi ve ASEAN/TAC’a taraf diğer ülkelerden mevkidaşlarıyla da ikili temaslarda bulunacaktır.