Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Gazze'ye İnsani Yardım Konvoyuna Düzenlenen Askeri Operasyona İlişkin Birleşmiş Milletler Soruşturma Paneli , 02.08.2010

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un, İsrail tarafından 31 Mayıs 2010 günü uluslararası sularda seyreden insani yardım konvoyuna karşı gerçekleştirilen saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yapılabilmesini teminen BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1 Haziran 2010 tarihli Başkanlık Açıklaması uyarınca uluslararası bir Kurul kurmuş olması memnuniyet vericidir. Genel Sekreter’in bir süredir bu doğrultuda sarf etmiş olduğu yoğun çaba ve sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyoruz. Bugün kurulduğu açıklanan Soruşturma Paneli’ni bu bağlamda doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz.

Yürütülecek soruşturmanın BMGK Başkanlık Açıklaması’nın lafzı ve ruhuyla bağdaşır şekilde, uluslararası standartlara uygun, süratli, tarafsız, muteber ve şeffaf bir nitelik taşıması zaruridir. Kurul’un çalışmalarının etkin bir şekilde yürütüleceğine ve tüm üyelerinin üzerlerine düşen tarafsızlık ve sorumlulukla hareket edeceklerine inanıyoruz. Soruşturmanın varacağı sonuçların bölgenin ihtiyaç duyduğu huzur ve barış kadar, uluslararası hukuka saygının yerleşmesine ve benzer ihlallerin tekrarının önlenmesine önemli katkılarda bulunacağını temenni ediyoruz.

Bu çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesi bakımından Genel Sekreter’e güvenimiz tamdır ve ülkemizin gereken katkılarda bulunacağı da tabiidir.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin 2 Haziran 2010 günü almış olduğu karar uyarınca oluşturulan Veri Toplama Misyonu’nun faaliyetlerinin de, Genel Sekreter tarafından başlatılan bu çalışmalara tamamlayıcı bir işlevi olması beklenmektedir.

Bölgesinde herkes için istikrar, barış ve güvenliğin tesisini hedefleyen Türkiye, her zaman olduğu üzere, bundan böyle de bu yöndeki çabalarını aynı kararlılıkla sürdürecektir. Temennimiz tüm ülkelerin de bu anlayışla hareket etmeleridir.