Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

İsrail'in Doğı Kudüs'teki Shepherd Oteli'ni Yıkması Hk. , 11.01.2011

İsrail’in, Yahudi yerleşimciler için yeni konutlar inşa etmek amacıyla Doğu Kudüs’ün Şeyh Jarrah semtinde yer alan Shepherd Oteli’ni yıkmasını şiddetle kınıyoruz ve İsrail’in bu eylemine, başta Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton olmak üzere uluslararası toplum tarafından verilen kuvvetli tepkiyi paylaşıyoruz.

Uluslararası toplumun İsrail-Filistin ihtilafının müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulabilmesini teminen yerleşim faaliyetlerini durdurması yönünde yapmakta olduğu müteaddit çağrıları İsrail’in dikkate almadığını gösteren bu eylem taraflar arasında ihtiyaç duyulan güven ortamının tesisine ciddi bir darbe vurmuştur.

İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını açık bir şekilde ihlal eden bu gibi adımlarla barış yönündeki samimiyetine ilişkin mevcut şüpheleri daha da derinleştirmektedir.

İsrail’in uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine uyarak, Doğu Kudüs’ün statüsünü ve dokusunu değiştirmeyi amaçlayan adımlarına bir son vermesi ve bölgedeki barış girişimlerini zedeleyecek uygulamaları acilen durdurması önemle beklenmektedir.

Bu çerçevede, uluslararası toplumu da İsrail’in bu gibi tahrikkar eylemleri karşısında sorumluluklarını yerine getirmek üzere göreve çağırıyoruz.