Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Tunus'taki Olaylar Hk. , 28.01.2011

Tunus’taki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tunus halkının daha demokratik ve özgür bir toplum yönündeki taleplerini destekliyor, yaşanan geçiş sürecinin bu talepleri karşılayacak şekilde demokratik, çoğulcu, katılımcı ve insan haklarına saygılı yöntemlerle tamamlanmasını temenni ediyoruz.

Bu çerçevede, şeffaf, özgür ve adil seçimler düzenlenmesi, siyasi yasakların kaldırılması, yolsuzlukların soruşturulması ve güvenliğin tesis edilmesi yönündeki açıklamaları memnuniyetle not ediyoruz. Türkiye dost ve kardeş Tunus halkıyla dayanışma içinde bu yöndeki adımları desteklemeye devam edecektir.

Önceki açıklamamızda da vurgulandığı üzere, bugüne kadar yaşanan şiddet olaylarını ve sivil can kayıplarını üzüntüyle karşılıyor, ülkede can ve mal güvenliğinin biran önce sağlanmasını umuyoruz.