Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Yeni Start'ın Rf Parlementosu'ndaki Onay Sürecinin Tamamlanması Hk. , 31.01.2011

ABD Başkanı Sayın Barack Obama ve Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Sayın Dimitry Medvedev tarafından uzun müzakerelerin ardından 8 Nisan 2010 tarihinde imzalanan yeni ABD-RF Stratejik Silahların Azaltılması Andlaşması'nın (START) 22 Aralık günü ABD Senatosu'nda onaylanmasının ardından, bu kez RF Parlamentosu'ndaki onay sürecinin tamamlanması tarafımızdan memnunlukla karşılanmıştır.

Türkiye, küresel güvenliğin gelişmesi ve nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya hedefi çerçevesinde, bu yönde önemli bir adım olarak gördüğümüz sözkonusu Andlaşma'nın bir an önce yürürlüğe girmesini başından beri teşvik etmiştir. START ile ilgili bu olumlu gelişmeyi diğer kategorideki nükleer silahların karşılıklı olarak azaltılması yönündeki adımların izlemesi temenni edilmektedir.

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın yer aldığı uluslararası rejimin üç temel dayanağını oluşturan nükleer silahların azaltılması ve neticede ortadan kaldırılmasını, bu silahların yayılmasının önlenmesini ve nükleer enerjiden barışçı yararlanma hakkını kuvvetle destekleyen Türkiye, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya hedefine bağlılığını ve bu çerçevede atılan kaydadeğer tüm adımlara yönelik desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder.