Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Eğitim Ataşeliğimizin "ulusal Müfredat Taslağı"na Ilişkin Duyurusu , 15.03.2011

ÖNEMLE DUYURULUR

Avustralya Eğitim Bakanlığı, ACARA (Australian Curriculum, Assesment and Reporting Authority) kuruluşu tarafından hazırlanmış olan ve bütün eyaletleri kapsayan ortak eğitim program taslağını halkın incelemesine sunmuş bulunmaktadır.  Yeni program ile ilgili görüşlerin, ACARA’nın web sayfasındaki anket doldurulmak suretiyle 7 Nisan 2011 tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir. Hazırlanan taslak programda (79. Madde) okullarda okutulacak olan 11 toplum dili arasında Türkçemize yer verilmemiş ve taslakta yeralmayan dillerin eğitimi (80. Madde) eyaletlerin inisiyatifine bırakılmıştır.

 

            Türkçemizin,  hazırlanan yeni ulusal müfredat programında bulunmaması  büyük bir eksikliktir ve dilimizin geleceği açısından endişe vericidir.

 

Konu ile ilgili halkımıza önemli bir görev düşmektedir.

 

Şu anda henüz taslak aşamasında olan programla ilgili görüşler ACARA adlı kurumun web sayfasındaki anket aracılığıyla anılan kurumun dikkatine getirilebilmektedir. Programla ilgili görüşleri almak amacıyla yayınlanmış olan anketin halkımız tarafından doldurularak, Türkçe’nin programda bulunması gerektiği yönünde belirtilecek görüşlerin, dilimizin de programa dahil edilmesine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 

Sözkonusu formu dolduramayacak durumda olan vatandaşlarımız tepkilerini başta Federal Milli Eğitim Bakanlığı, ACARA ve Eyalet Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara gönderecekleri mektup ve e-posta ile de dile getirebileceklerdir.       

 

Yeni Ulusal Programla ilgili anketin doldurulması

 

§  Programla ilgili görüşlerin geri bildiriminin yapılacağı web adresi: www.acara.edu.au

 

§  Belirtilen web sayfası açıldıktan sonra program (Curriculum) linkine girilecek.

 

§  Program (Curriculum) sayfası açıldıktan sonra sayfanın sol tarafında bulunan 2. Bölüm (Phase 2: The Australian Curriculum) linkine girilecek.

 

§  Açılan sayfada diller (languages) bölümü seçilecek.

 

§  Açılan sayfada ACARA’nın elektronik geri bildirim anketi(click here to provide feedback through Acara’s online questionnaire) bölümü seçilecek.

 

§  Anket sayfası açıldıktan ve kişisel bilgilerinizle ilgili bölüm cevaplandırıldıktan sonra, 5.soruda diğer diller bölümü (if other, please specify) seçilecek, altındaki satıra Türkçe yazılıp, anketin doldurulmasına devam edilecek.

 

§  Anketin 10. sorusunda Avustralya’da konuşulan dillere taslakta uygun bir şekilde yer verilip verilmediğine ilişkin görüş sorulmaktadır. Bu soruya “strongly disagree” cevabının verilip, “comments” bölümünde, gerekçeleriyle birlikte Türkçe’nin de yer alması gerektiğine ilişkin görüş belirtilmelidir.   

 

§  Anketin 20 ve 21. soruları seçilen 11 dilin seçilme nedenleri ile ilgilidir.  Bu sorulara verilecek cevapta Türkçenin de programa dahil edilmesi yönünde görüş belirtilmelidir.

 

Vatandaşlarımıza önem ve saygıyla duyurulur. 

            T.C. Sidney Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği