Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

12 Haziran 2011 Tarihinde Yapılacak Milletvekili Genel Seçimleri , 11.05.2011

    Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili olarak yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın gümrük kapılarında oy verme işlemlerine ilişkin 2011/329 sayılı kararın örneği ilişikte sunulmuştur. 

    Anılan kararda, gümrük kapılarında oy verme günlerinde, oy verme işleminin 24 saat esasına göre gerçekleştirileceği, ancak Taşucu Deniz Limanı Gümrük kapısında oy verme işleminin 10.00-02.00 saatleri arasında yapılacağı belirtilmektedir. 

    Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- 12 Haziran Genel Seçimleri