Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Avustralya'daki Türk Gençkiği Kendi Kültürü Ve Tarihiyle Buluşuyor Projesine Ek Kontenjan Sağlanamadığına İlişkin Duyuru , 16.06.2011

10 Haziran 2011 tarihinde yapılan duyuru ile T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Avustralya’daki Türk Gençliği Kendi Kültürü ve Tarihi ile Buluşuyor” projesine yapılan başvuruların Başkonsolosluğumuzca değerlendirildiği bildirilerek, sözkonusu projeye katılmaya hak kazanan 50 gencimizin isimleri açıklanmıştı.

Anılan duyuruda ayrıca, projeye gösterilen yoğun ilgi nedeniyle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilerek görev bölgemizde yaşayan vatandaşlarımız için ek kontenjan talebinde bulunulduğu ve sonucundan bilgi verileceği belirtilmişti.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü “Avustralya’daki Türk Gençliği Kendi Kültürü ve Tarihi ile Buluşuyor” projesine bir grup gencimizin daha dahil edilmesi için yoğun bir uğraş vermiş; ancak anılan gezinin düzenleneceği 5-21 Temmuz 2011 tarihlerindeki uçak seferlerinin doluluğu nedeniyle ek kontenjan sağlamak maalesef mümkün olamamıştır. Bu nedenle, bu seneki geziye yalnızca isimleri daha önce ilan edilen 50 gencimiz katılabilecektir.   

Bu sene projeye dahil edilemeyen gençlerimizin, yaşlarının elvermesi kaydıyla, büyük bir kısmının önümüzdeki sene gerçekleştirilecek projeye dahil edilmeleri öngörülmektedir.

Gençlerimize projeye gösterdikleri yoğun ilgi dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.