Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Duyuru , 19.12.2011

15 Aralık 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Askerlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” metni ilişikte sunulmuştur.

Ekli kanun aşağıdaki adresten de incelenebilmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111215.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111215.htm

Sözkonusu kanunun incelenmesinden de görüleceği üzere,

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar hakkında başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır. Buna göre eski yasaya göre bedel ödeyenler de yeni yasaya göre fiilen askerlik yapmayacaklardır.

15 Aralık 2011 tarihi itibariyle başvuran yükümlüler ise yeni yasa hükümlerine tabidiler. Buna göre de, 10.000 Avro karşılığı Avustralya Doları ödeyen mükellefler de fiili askerlik hizmetinden muaf olacaklardır.

Yeni Kanunun uygulama şekli daha sonra Başkonsolosluğumuzca ilan edilecektir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Sidney Başkonsolosluğu