Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu , 04.01.2013

Üyeleri T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından seçilen “Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu” Onur üyeleri ve Kurul üyelerinin listesi, anılan kurumun internet sitesinden temin edilmekle ekte sunulmuştur.

İncelenmesinden görüleceği üzere on kişilik “Onur Üyeleri” kuruluna Melburn’dan Sayın Mehmet Ali Karamemiş seçilmiştir.

Avustralya’nın üç vatandaşımızla temsil edildiği, 68 üyeli “Danışma Kurulu”na ise Başkonsolosluğumuz görev bölgesinden Sayın İzzet Anmak, Melburn Başkonsolosluğumuzun görev bölgesinden ise Sayın Ekrem Özyürek ve Sayın Kazım Ateş seçilmişlerdir.

 “Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu”na seçilen tüm vatandaşlarımıza tebriklerimizi sunuyoruz.

Vatandaş ve soydaşlarımızın bilgisine saygıyla duyurulur.    

 

İlgili Dosyalar :

- Liste