Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Başbakanlık Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Porje Desteği Duyurusu , 23.01.2013

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,  yurtdışında yaşayan vatandaş, soydaş ve akraba topluluklarımıza yönelik faaliyet gösteren,  kar amacı gütmeyen kuruluşların projelerine mali destek sağlamaktadır.   

Anılan kurum tarafından hazırlanan “Doğrudan Proje Desteği 2012 Yılı Mali Destek Programı Rehberi” ile “Başvuru Formu” ekte sunulmuştur (Başvurular 2013 Rehberi’nin yayımlanması beklenmeden 2012 başvuru formuyla da yapılabilir).    

Başvuruda bulunmak isteyen kuruluşlarımız Rehber’de belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla müracaatlarını doğrudan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na yapabilmektedirler. Anılan kurumun adresi aşağıda sunulmuştur.  

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No:145 06520 Balgat, Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE  

Saygıyla duyurulur.     

İlgili Dosyalar :

- Başvuru Formu-2012

- Başvuru Rehberi-2012