Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Başkonsolos Dr. Şeyda Hanbay Arca’nın Veda Mesajı , 11.01.2017

Değerli vatandaşlarımız, 

1 Mart 2014 tarihinde başladığım ve yaklaşık 3 yıldır büyük bir onurla sürdürdüğüm Sidney Başkonsolosluğu görevimden 16 Ocak 2017 tarihinde ayrılıyorum.
Görevim süresince desteğini ve dostluğunu esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunarım. Görev yaptığım süre boyunca, mesai arkadaşlarımla birlikte siz değerli vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm konsolosluk hizmetlerini mümkün olduğunca süratli ve kaliteli bir şekilde sunmaya gayret ettik. 

Başkonsolosluğumuza gelen tüm vatandaşlarımızın kendilerini evlerinde hissedebilecekleri bir ortam sunabilmek için çaba harcadık. Sosyal medya ve diğer iletişim olanaklarıyla sizlerle iletişim içinde bulunmaya özel önem verdik.
Bu süre içinde ayrıca vatandaşlarımızın yoğun olarak ikamet ettikleri, görev bölgemiz dahilinde bulunan kentlere gezici konsolosluk hizmeti götürmeye ve bu vesileyle bizlere ulaşma imkanları kısıtlı olan vatandaşlarımızla da bir arada bulunmaya azami gayret gösterdik. 

Görevde bulunduğum süre içinde, önemli bir bölümü Avustralya vatandaşlığı da taşıyan sorumluluk bölgemizdeki vatandaşlarımızın ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına aktif biçimde katıldığını, Türkiye ve Avustralya arasında bir dostluk köprüsü vazifesi üstlendiğini memnuniyetle gözlemledim. 

Bu vesileyle, bir ekip ruhuyla hareket ederek bu şerefli görevde bana daima destek veren kıymetli mesai arkadaşlarıma da teşekkürü bir borç biliyorum.
Hepinize içten sevgi ve saygılarımı sunuyor, sağlık ve mutluluk diliyorum. 

Dr. Şeyda Hanbay Arca