Türkiye Cumhuriyeti

Sidney Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni konuşması, 24.04.2010

Sevgili çocuklar,
Değerli konuklar,

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 90. yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920, Ulusumuzun babadan oğula geçen saltanat yönetimini terk ederek halkın kendisini, seçtiği temsilcileri aracılığı ile yönetmeye başladığı günün adıdır. Devletimizin yönetim sisteminde bu tarihle başlayan büyük değişim, Türk Ulusu’nun binlerce yıllık tarihindeki en büyük devrimi simgeleyen 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı ile sonuçlanmıştır.

Seksen yedi yıl önce kurulan genç Cumhuriyetimiz, bu geçen süre içerisinde pek çok güçlüklere rağmen tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmiş ve Türk Ulusu Atatürk İlke ve Devrimlerini, Cumhuriyetin temel niteliklerini özümsemiştir. Cumhuriyetimizin en önemli kuruluş felsefesi de “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesidir.

Cumhuriyetin geleceğini gençlere ve yarının sahipleri çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza ve gençlerimize güvenini ifade eden Atatürk, ilk Meclisin açıldığı 23 Nisan 1920 gününü Ulusumuza aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak armağan etmiş ve bu yönüyle de dünya ölçeğindeki eşsiz liderliğini bir kez daha göstermiştir.

Peki böyle büyük bir zafer, niçin çocuklara armağan edilmiştir? Çünkü bu günün gençleri, yetişkinleri dünün çocuklarıydı. Yarının gençleri, yetişkinleri de siz bugünün çocuklarıdır.

Değerli misafirler,

Ülkemizin gerçek sahipleri ancak yarınımız olan çocuklardır. Bizler bu vatanın ancak bekçileri ve emanetçileriyiz.